شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ يه شامپو خريدم روش نوشته بود:اين محصول را روي سرتان يريزيد و موهايتان را بماليد سپس آبکشي کنيد!! من ميخواستم بريزم تو دهنم قرقره کنم خدا خيرشون بده آگاهم کردن.
mp3 player شوکر
2-علی قاسم
0 امتیاز
0 برگزیده
490 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-علی قاسم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top