بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ يه گدا داشتيم تو محلمون هر چي خيابون شلوغ تر ميشد اين فلج تر ميشد.يه بار راهپيمايي شد بنده خدا رفت تو کما.
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت ویکتوریا