شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ يه گدا داشتيم تو محلمون هر چي خيابون شلوغ تر ميشد اين فلج تر ميشد.يه بار راهپيمايي شد بنده خدا رفت تو کما.
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
2-علی قاسم
0 امتیاز
0 برگزیده
489 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-علی قاسم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top