شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ من هروقت حوصله ام سر ميره يه اس ام اس به يه شماره اتفاقي ميدم با اين مضمون:جنازه رو قايم کردم حالا چيکار کنم؟امتحان کنيد ببينيد چه حالي داره.
همين الآن امتحان کردم:)
تسبیح دیجیتال
2-علی قاسم
0 امتیاز
0 برگزیده
489 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-علی قاسم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top