شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ واجب الحج شدگاني که از اين بوم وبرند/عازم خانه ي حق اند و زحق بي خبرند/واجب الحج شده اند امسال از مال کسان/ناکسان بين که به سوي چه کسي ره سپرند/بالقين قافله سالار ريا کار دلي/ضاهر آراستگانند ولي بد سيل اند/کاشکي صاعقه اي آيد و سوزد همه را تا دگر شمع از اين خانه به مسجد نبرند/در روايت هست از حضرت صادق پرسيد/بو بصير آنکه به تاريخ ضميرش ببرند/بقيه شعر در نظرات
که ايا زاده ي پيغمبر حجاج امسال گويي از وضع سلاح بيش تر از پيش ترند/حضرت آنگاه دو انگشت مبارک بگشود/گفت بنگر بشرند اينان يا جانورند/بو بصير آنگاه از ديده ي دل کرد نظر/ديد محرم شدگان همگي گاو و خرند/دوستان قصد بي احترامي به هيچ کس رو ندارم...فقط اين روزا حواسمون به اعمالمون باشه و به فکر فقرا هم باشيم.ممنون
ساعت ویکتوریا
2-علی قاسم
0 امتیاز
0 برگزیده
489 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-علی قاسم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top